MOLDAGROTECH (autumn)
MOLDAGROTECH (autumn)
19.10.2023 - 22.10.2023
Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente şi tehnologii pentru complexul agroindustrial, ediţia a XXXXII-a
MOLDAGROTECH (autumn)
Până la începerea expoziției au rămas zile: 143
(CIE "MOLDEXPO" SA)
AGRO-FOOD CONSULTING SRL
Municipiul Tulcea, Strada Mahmudiei, nr. 165, județul Tulcea, România

Telefon: .+40746111888

Fax: .+40213195434

Email: food.agro@yahoo.com

țară: Romania

Descriere

SC AGRO-FOOD CONSULTING SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „INOVARE PRIN INFIINTAREA UNEI UNITATI NOI PENTRU TESTARE SI ANALIZE TEHNICE”, cod MySMIS 125924, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020: Prioritate Competitivă mediu, Prioritate investițională 2.2 ITI:„ Susținerea creării și extinderii capacităților avansate de producție și a dezvoltării serviciilor ”.

Valoarea totală a proiectului este de 7.126.242.08 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.305.909,07 lei.

 

Obiectivul general al proiectului este consolidarea competitivității economice la S.C. AGRO-FOOD CONSULTING S.R.L. prin creșterea productivității muncii, realizarea unei investiții inițiale care vizează crearea unei noi unități de servicii, achiziționarea de echipamente performante care să se adapteze cerințelor pieței prin consolidarea capacității de promovare a serviciilor.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. OS1 - Stabilirea unei noi capacități de servicii în orașul Tulcea prin furnizarea de noi servicii în domeniul de activitate CAEN 7120 - Activități de testare și analiză tehnică

2. SO2 - Creșterea puterii de negociere comercială a companiei și expunerea acesteia în mediul internațional, în legătură cu activitatea de furnizare a serviciilor de testare și analiză tehnică

3. SO3 - Dezvoltarea notorietății companiei ca promotor al antreprenoriatului și ideilor noi în sectorul competitiv al testării și analizei tehnice.

Perioada de implementare a proiectului este de 43 de luni: respectiv de la 01.08.2018 la 15.02.2022

 

 

 

Serviciile ce pot fi oferite prin proiect:

- Testarea etanșeității ambalajelor – verificarea și testarea modului de sigilare a ambalajelor, rezistența sigiliului și dacă există efecte negative ale sigiliului asupra proprietăților alimentelor.

- Testarea integrității ambalajelor – verificarea și testarea modului de interacțiune a ambalajelor la diverși factori externi (temperatură, umiditate, presiune, greutate), în vederea stabilirii integrității acestuia.

- Analizarea gazelor din ambalaje – verificarea și testarea coeficientului de gaze utilizat în vederea păstrării alimentelor în ambalaje cu atmosferă modificată, astfel încât alimentele să nu se deterioreze sau să sufere modificări de structură, culoare sau gust.

- Testarea proprietăților ambalajelor – verificarea și testarea greutății, elasticității și rezistenței materialului.

 

 

Galerie