MOLDAGROTECH (autumn)
MOLDAGROTECH (autumn)
17.10.2024 - 20.10.2024
Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente şi tehnologii pentru complexul agroindustrial, ediţia a XXXXIV-a
MOLDAGROTECH (autumn)
Până la începerea expoziției au rămas zile: 85
(CIE "MOLDEXPO" SA)

Începînd cu anul 1993, C.I.E. „Moldexpo” S.A. organizează Expoziţia Internaţională Specializată de tehnică agricolă – Moldagrotech (autumn).

Expoziţia reuneşte cei mai mari producători de maşini şi utilaje, tractoare şi combine, sisteme de alimentare cu apă şi de irigare pentru agricultură, echipamente pentru industria alimentară, utilaj tehnologic, piese de schimb şi de completare, mijloace de protecţie a plantelor şi îngrăşăminte etc. Manifestarea a crescut simţitor comparativ cu anii precedenţi.

Concurenţa apărută între participanţi şi confruntarea cererii şi ofertei, au demonstrat eficacitatea expoziţiei prin rezultate concrete.

Manifestarea reprezintă un prilej de întîlnire pentru reprezentanţii care activează în acest sector. Concomitent este un indice al progresului înregistrat de agricultură şi reflectă veridic realizarea programului de dezvoltare a celei mai importante ramuri ale economiei naţionale.

Moldagrotech (autumn) ilustrează ajunsurile înregistrate de complexul agroindustrial al ţării, precum şi perspectivele de dezvoltare ale acestuia, propune căi de modernizare şi de exploatare raţională a terenurilor agricole.

Expoziţia reprezintă:

 • spaţiul de promovare a celor mai bune oferte în acest sector
 • posibilitatea optimă de examinare a ofertelor privind implementarea realizărilor ştiinţifice
 • lecţia practică pentru actualii studenţi care vor fi specialiştii de mîine
 • totalizarea anului agricol
 • generatoarea noilor idei
 • profitul comercial al întreprinderilor
 • locul unde au loc schimburi de experienţă între specialiştii din diverse ţări, inclusiv din CSI.

Stimate doamne, stimaţi domni,

Expoziţia Internaţională Specializată Moldagrotech (autumn) este un eveniment de prestigiu, organizat anual, care determină vectorul de dezvoltare a complexului agroindustrial al Moldovei. Promovînd pe piaţa autohtonă maşini agricole performante de la producători locali şi străini, Moldagrotech (autumn) contribuie la realizarea proiectelor naţionale prioritare, orientate spre eficientizarea producerii agricole din republică.

Expoziţia se bucură de susţinerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

Nivelul înalt al Moldagrotech este confirmat prin:

 • simbolul Asociaţiei Mondiale a Industriei Expoziţionale (UFI);
 • EURASCO - Federatia Europeana a Organizatorilor de Expozitii de Agricultura
 • participare fidelă a producătorilor indigeni şi străni consacraţi, a distribuitorilor, care promovează branduri recunoscute;
 • rezultate comerciale sporite;
 • prezenţa unui auditoriu-ţintă.

Începînd cu anul 2010 expoziţia are o periodicitate bianuală:primăvara şi toamna.

Vă invităm să participaţi la expoziţia Moldagrotech (autumn)