MOLDAGROTECH (autumn)
MOLDAGROTECH (autumn)
17.10.2018 - 20.10.2018
Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente şi tehnologii pentru complexul agroindustrial, ediţia a XXXV-a
MOLDAGROTECH (autumn)
Până la începerea expoziției au rămas zile: 24
(CIE "MOLDEXPO" SA)

    

PROGRAMUL

Expoziţiilor internaţionale specializate

  MOLDAGROTECH, ediţia a XXXIII-a

 FARMER, ediţia a XX-a

18 – 21 octombrie 2017

 

Organizator:              Centrul Internaţional de Expoziţii  “Moldexpo” S.A.

 

Coorganizatori:        Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova;

                                   Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova

Sponsor general: 

Partener media general

Parteneri media:                    

 

 

18 octombrie, miercuri

 

10:00-18:00

Program expoziţii MOLDAGROTECH (autumn), FARMER și ANIMAL SHOW

pav. central, nr.2, nr.3, spaţii exterioare

11:00

Ceremonia de inaugurare a Expoziţiilor internaţionale specializate MOLDAGROTECH (autumn) şi FARMER

 

pav. nr.2

12:00-12:40

Seminar: Problemele implementării sistemelor de protecție a plantelor. (Vronschih Mihail, șeful Laboratorului „Protecția Plantelor”, membru corespondent al AȘM, doctor habilitat, profesor universitar).

Organizator: IP Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”.

Sala de conferinte,

Pav.central

13:00-16:00

Seminar: Utilizarea îngrășămintelor cu sulf, HCS, precum și eficiența utilizării ureei.

Organizator: Agrochim Alliance SRL

Sala de conferinte,

Pav.central

16:20-16:55

Seminar:

  1. Elaborări tehnico-științifice noi pentru întreținerea culturilor multianuale și pentru sectorul energetic. (I. Munteanu, șef Laborator mijloace tehnice)

  2. Elaborări tehnico-științifice pentru protecția plantelor. (V. Beleuța, șef Laborator mașini pentru protecția plantelor)

Organizator: IS ITA MECAGRO

 

Seminar: Strategia de cercetare, realizări și perspective în asigurarea producătorilor agricoli cu hibrizi competitivi de porumb și semințe calitative. (Vasile Maticiuc, Director interimar)

Organizator: IS Institutul de Fitotehnie PORUMBENI

Sala de conferinte,

Pav.central

17:10-17:40

Seminar:

  1. Producerea strugurilor de masă. (Dr. Tudor Cazac, șef Laborator ameliorare genofond și tehnologii moderne)

  2. Particularitățile protecției viței de vie în anul 2017. (Dr. Vitalie Cebanu, șef Laborator protecția plantelor)

Organizator: IP Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

Sala de conferinte,

Pav.central

 

19 octombrie, joi

 

10:00-18:00

Program expoziţii MOLDAGROTECH (autumn), FARMER și ANIMAL SHOW

pav. Central, nr.2, nr.3, spaţii exterioare

10:30

Lucrul Comisiei de concurs NOUTATEA ANULUI.

Sala de ședințe, standurile participanților

9:30 – 11:00

Briefing „Agrogenerație 2017 (autumn)”

1. Tema: Particularitățile tehnologiei de cultivare a armurariului (Silybum marianum)

Referent: Cupcea Irina, student an. 2, UASM.

Conducător: MELNIC Angela, lector universitar, UASM.

 

2. Tema: Contribuții la perfecționarea tehnologiei de reparare a cutiilor de viteze VARIO pentru tractoarele Fendt în condițiile Societății cu Răspundere Limitată „Agrofermoteh”.

Referent: Veverița Alexandru, student an. 4, UASM.

Conducător: Țapu Veaceslav, doctor în tehnică, conferențiar universitar; Sclifos Sergiu, lector superior universitar, UASM..

 

 3. Tema: Influența hrănirilor radiculare de primăvară cu diferite forme de azot asupra producției și calității grâului de toamnă.

Referent: DANU Alexandru, masterand an. 1, UASM.

Conducător: PRIPA Gheorghe, doctor în tehnică, conferențiar universitar; UASM.

Organizator: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Sala de conferinte,

Pav.central

11:30 – 14:30

Seminar: Prezentarea noilor produse și sisteme integrate de hrănire a plantelor pentru creșterea roadei.

(* Biostimulatori; * Fertilizanți lichizi; * Îngrășăminte solubile în apă; * Microgranule).

Organizator: Agrocenter EuroChem SRL

Sala de conferinte,

Pav.central

14:50-15:50

Seminar: Abordări moderne ale producției eficiente de produse agricole.

Organizator: AGROPROFI – TECH SRL

Sala de conferinte,

Pav.central

16:10-17:10

Seminar:

1) Soluții eficiente de producere a cărnii de porc. (Dr. Donica Iov, Șef Laborator Tehnologii de Creștere și Exploatare a Suinelor)

2) Eradicarea leucozei bovine pe teritoriul Republicii Moldova. (Dr. hab. Moscalic Roman, șef Laborator Metode de Profilaxie și Combaterea Maladiilor)

Organizator: IP Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară

Sala de conferinte,

Pav.central

 

20 octombrie, vineri

 

10:00-18:00

Program expoziţii MOLDAGROTECH (autumn) şi FARMER

pav. Central, nr.2, nr.3, spaţii exterioare

10:00-12:00

Seminar: Biosecuritatea și igiena în fermele de pui și porci; Sisteme de vaccinare, modalități de creștere a indicatorilor de productivitate prin genetică, alimentație și mediul în fermă.

 

Organizator: Eurogenetics SRL, Mărculești Combi SRL

Sala de conferinte,

Pav.central

12:00

Concursul REGINA GLIEI

 

Pav. central

12:15-14:15

Seminar: „De la investiție la dezvoltare – rezultatele și provocările grupurilor de producători finanțate în cadrul MAC-P”

Organizator: Proiectul Agricultura Competitiva în Moldova (MAC-P)

Sala de conferinte,

Pav.central

14:25-16:50

Seminar:

1) Căile de asigurare a calității biocombustibililor solizi. (Dr. hab. Grigore Marian, Profesor universitar)

2) Perspectivele tehnologiilor de semănare a culturilor agricole. (Dr. Boris Nazar, Conferențiar universitar interimar)

3) Formarea coroanei și întreținerea cireșului în sistem superintensiv de cultură. (Dr. hab. Valerian Balan, Profesor universitar; Dr. Ananie Peșteanu, Conferențiar universitar)

4) Utilizarea substanțelor biologice active la culturile agricole. (Dr. hab. Antonina Derendovscaia, Profesor universitar; Dr. Silvia Secrieru, Conferențiar universitar)

5) Problema fosforului în agricultura Republicii Moldova. (Dr. Gheorghe Pripa, Conferențiar universitar)

6) Beneficiile și perspectivele sistemului conservativ de lucrare No-Till privind solul, mediul și economia Republicii Moldova. (Dr. Valentina Andriucă, Conferențiar universitar).

Organizator: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

 

 

Sala de conferinte,

Pav.central

17:00-17:45

Seminar:

1) Starea actuală a fertilității solurilor în condițiile intensificării proceselor de degradare. Metode de restabilire a fertilității solurilor Moldovei – principala problemă a savanților și fermierilor. (Prof. Valerian Cibotari, Șef laborator pedologie)

2) Eroziunea solului este principala problemă a agriculturii moldovenești. Metode de combatere a eroziunii hidrice. (Dr. Ecaterina Cuharuc, Grupa Eroziunea solului)

3) Menținerea și sporirea fertilității solurilor. Metode de utilizare a îngrășămintelor organice locale. (Dr. hab. Alexandru Rusu, Cercetător științific principal,

Laboratorul agrochimie)

Organizator: IP Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului ”Nicolae Dimo”

Sala de conferinte,

Pav.central

 

21 octombrie, sâmbătă

 

10:00-16:00

Program expoziţii MOLDAGROTECH (autumn) şi FARMER

pav. Central, nr.2, nr.3, spaţii exterioare

10:30

Ceremonia de decernare a învingătorilor concursurilor organizate în cadrul expoziţiei FARMER:

- Concursul Fermier-Lider – 2017

- Concursul animalelor de rasă cu potențial genetic înalt.

Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova; Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova; C.I.E. “Moldexpo” S.A.


 

pav. nr.2

11:00

Ceremonia de decernare a învingătorilor concursului Noutatea Anului – 2017, organizat în cadrul expoziţiei MOLDAGROTECH.

Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova; CIE “Moldexpo” S.A.


 

pav. central