MOLDAGROTECH (autumn)
MOLDAGROTECH (autumn)
17.10.2024 - 20.10.2024
Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente şi tehnologii pentru complexul agroindustrial, ediţia a XXXXIV-a
MOLDAGROTECH (autumn)
Până la începerea expoziției au rămas zile: 85
(CIE "MOLDEXPO" SA)
Atenție! Concurs de idei!
2023-10-17 11:19:48

Concurs de idei

pentru elaborarea și realizarea conceptului de prezentare a Republicii Moldova

la Expoziția Mondială Expo 2025 Osaka, Japan

 

Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” (numit prin Hotărârea Guvernului nr. 225 din 19.04.2023, drept Autoritate Națională repsonsabilă de participarea Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”Expo 2025 Osaka”, care va avea loc în perioada 13 aprilie – 13 octombrie 2025 în or. Osaka, Japan),

 

INVITĂ toate persoanele creative să participe fie individual, fie reuniți în grupuri creative la CONCURSUL PENTRU SELECTAREA CELUI MAI INTERESANT ȘI ORIGINAL CONCEPT AL PREZENTĂRII REPUBLICII MOLDOVA LA EXPOZIȚIA MONDIALĂ „EXPO 2025 OSAKA”.

 

Scopul concursului

 

Asigurarea, prin concurență profesională, a unei înalte calităţi a participării Republicii Moldova la acest for internaţional; selectarea celei mai originale și relevante idei de prezentare a Republicii Moldova la Expoziţia Mondială din 2025, Osaka; implicarea opiniei publice în elaborarea conceptului de participare. Concursul își propune să susțină profesionalismul, inovarea, concurența și transparența în vederea găsirii celei mai bune idei de prezentare a țării la Expo - 2025.

Câștigătorul concursului va fi selectat conform principiilor: oferta va conține cele mai originale idei, va corespunde cerințelor Caietului de sarcini și, nu în ultimul rând, va fi luată în considerație componenta cost de realizare.

 

Oferta trebuie să conțină

 

 • prezentarea clară a conținutului expoziției;
 • descrierea în detaliu a exponatelor și instalațiilor din cadrul standului precum și impactul acestora în prezentarea imaginii de țară;
 • utilizarea mijloacelor și aplicațiilor tehnologice moderne, cu descrierea acestora;
 • conceptele materialelor videografice prezentate;
 • elemente de atracție pentru vizitatori (în continuare elemente interactive), care au menirea să capteze atenția, să provoace interes pentru vizitare, elemente care vor face vizita memorabilă;
 • propuneri de amenajare și descriere a spațiului Expoziției;
 • specificațiile materialelor utilizate – materialele folosite trebuie să fie ecologice, corespunzătoare principiului dezvoltare durabilă;
 • produsele distribuite și comercializate;
 • propuneri pentru programul de activități (business (B2B, conferințe, mese rotunde, forumuri, etc), cultural, turistic) din cadrul standului pe parcursul expoziției;
 • Propuneri pentru organizarea și desfășurarea Zilei Naționale a Republicii Moldova la Expo 2025 Osaka;
 • propuneri pentru vestimentația personalului Standului;
 • devizul de cheltuieli detaliat și argumentat pentru realizarea conceptului propus. Lista potențialilor furnizori.

 

Valoarea contractului

 

Costul contractului pentru elaborarea și realizarea conceptului de prezentare a țării la Expo - 2025 Osaka este de 80 000 lei (fără TVA) și poate fi atribuit unui singur ofertant sau mai multor ofertanți ale căror idei au fost considerate eligibile. În cazul în care Comisia de concurs selectează idei din oferte diferite, mijloacele bănești vor fi distribuite de Comisia de concurs conform numărului de puncte acumulate și ponderii ideii în valoarea totală a conceptului de participare.

 

Câștigătorul/rii concursului va/vor fi menționați în rapoartele și articolele publicate în calitate de autor/i a conceptului de prezentare a Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”Expo 2025 Osaka”.

 

Câștigătorul/rii concursului va/vor coordona realizarea acestuia pe parcursul întregii perioade de pregătire și va/vor ceda drepturile de proprietate intelectuală Organizatorului concursului.

 

MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE CONCURS POT FI ACCESATE PE SITE-UL MTENDER.GOV.MD


Persoana de contact:

 

Alina Ceabei,

 

email: alina.ceabei@moldexpo.md.

 

Vă dorim succes!

Concurs de idei

pentru elaborarea și realizarea conceptului de prezentare a Republicii Moldova

la Expoziția Mondială Expo 2025 Osaka, Japan

 

Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” (numit prin Hotărârea Guvernului nr. 225 din 19.04.2023, drept Autoritate Națională repsonsabilă de participarea Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”Expo 2025 Osaka”, care va avea loc în perioada 13 aprilie – 13 octombrie 2025 în or. Osaka, Japan),

 

INVITĂ toate persoanele creative să participe fie individual, fie reuniți în grupuri creative la CONCURSUL PENTRU SELECTAREA CELUI MAI INTERESANT ȘI ORIGINAL CONCEPT AL PREZENTĂRII REPUBLICII MOLDOVA LA EXPOZIȚIA MONDIALĂ „EXPO 2025 OSAKA”.

 

Scopul concursului

 

Asigurarea, prin concurență profesională, a unei înalte calităţi a participării Republicii Moldova la acest for internaţional; selectarea celei mai originale și relevante idei de prezentare a Republicii Moldova la Expoziţia Mondială din 2025, Osaka; implicarea opiniei publice în elaborarea conceptului de participare. Concursul își propune să susțină profesionalismul, inovarea, concurența și transparența în vederea găsirii celei mai bune idei de prezentare a țării la Expo - 2025.

Câștigătorul concursului va fi selectat conform principiilor: oferta va conține cele mai originale idei, va corespunde cerințelor Caietului de sarcini și, nu în ultimul rând, va fi luată în considerație componenta cost de realizare.

 

Oferta trebuie să conțină

 

 • prezentarea clară a conținutului expoziției;
 • descrierea în detaliu a exponatelor și instalațiilor din cadrul standului precum și impactul acestora în prezentarea imaginii de țară;
 • utilizarea mijloacelor și aplicațiilor tehnologice moderne, cu descrierea acestora;
 • conceptele materialelor videografice prezentate;
 • elemente de atracție pentru vizitatori (în continuare elemente interactive), care au menirea să capteze atenția, să provoace interes pentru vizitare, elemente care vor face vizita memorabilă;
 • propuneri de amenajare și descriere a spațiului Expoziției;
 • specificațiile materialelor utilizate – materialele folosite trebuie să fie ecologice, corespunzătoare principiului dezvoltare durabilă;
 • produsele distribuite și comercializate;
 • propuneri pentru programul de activități (business (B2B, conferințe, mese rotunde, forumuri, etc), cultural, turistic) din cadrul standului pe parcursul expoziției;
 • Propuneri pentru organizarea și desfășurarea Zilei Naționale a Republicii Moldova la Expo 2025 Osaka;
 • propuneri pentru vestimentația personalului Standului;
 • devizul de cheltuieli detaliat și argumentat pentru realizarea conceptului propus. Lista potențialilor furnizori.

 

Valoarea contractului

 

Costul contractului pentru elaborarea și realizarea conceptului de prezentare a țării la Expo - 2025 Osaka este de 80 000 lei (fără TVA) și poate fi atribuit unui singur ofertant sau mai multor ofertanți ale căror idei au fost considerate eligibile. În cazul în care Comisia de concurs selectează idei din oferte diferite, mijloacele bănești vor fi distribuite de Comisia de concurs conform numărului de puncte acumulate și ponderii ideii în valoarea totală a conceptului de participare.

 

Câștigătorul/rii concursului va/vor fi menționați în rapoartele și articolele publicate în calitate de autor/i a conceptului de prezentare a Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”Expo 2025 Osaka”.

 

Câștigătorul/rii concursului va/vor coordona realizarea acestuia pe parcursul întregii perioade de pregătire și va/vor ceda drepturile de proprietate intelectuală Organizatorului concursului.

 

MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE CONCURS POT FI ACCESATE PE SITE-UL MTENDER.GOV.MD


Persoana de contact:

 

Alina Ceabei,

 

email: alina.ceabei@moldexpo.md.

 

Vă dorim succes!