MOLDAGROTECH (autumn)
MOLDAGROTECH (autumn)
17.10.2024 - 20.10.2024
Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente şi tehnologii pentru complexul agroindustrial, ediţia a XXXXIV-a
MOLDAGROTECH (autumn)
Până la începerea expoziției au rămas zile: 85
(CIE "MOLDEXPO" SA)
Săptămâna agroindustrială la MOLDEXPO, ediția anului 2023
2023-10-17 13:29:28

Expozițiile MOLDAGROTECH (autumn) și FARMER – Simbol al stabilității în peisajul expozițional național

 

Un eveniment grandios marchează sezonul expoziţional 2023 – expoziţiile „Moldagrotech (autumn)”, ajunsă la ediţia a XXXXII-a și „Farmer”, la ediția a XXVI-a. Printre primele evenimente din istoria C.I.E. „Moldexpo”, aceste expoziții s-au extins impresionant pe parcursul anilor, au generat proiecte noi, precum târgul Toamna de aur, diverse concursuri profesionale, conturându-se într-o adevărată Săptămână agroindustrială la „Moldexpo”. Eveniment, care a devenit sinonim al stabilității în peisajul expozițional național, supraviețuind tuturor timpurilor, restriștilor, provocărilor.

 

OrganizatorCentrul Internațional de Expoziții «Moldexpo».

 

Suport oficial: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova.

 

Partener general Moldagrotech: AgroProfi S.R.L., dealer oficial CASE I H în Moldova.

 

Partener general „Farmer”: B.C. FinComBank S.A.

 

Parteneri media: Agro TV Moldova,  Agrobusiness, Agroexpert, Agromedia.

 

Participanți: peste 200 firme din Republica Moldova, Austria, Italia, România, Ucraina.

 

Locație: Centrul Internațional de Expoziții “Moldexpo” (str. Ghioceilor nr.1, pavilioanele nr.2, nr.3, spațiile exterioare).

 

Program: 19-22 octombrie 2023, orele 10:00 – 18:00.

 

Săptămâna agroindustrială de la „Moldexpo” la ediția curentă își reiterează rolul de instrument eficient pentru dezvoltarea afacerilor, renovarea parcului de maşini agricole, consolidarea gospodăriilor de fermieri. Misiunea evenimentului expozițional agrar este de a pune la dispoziția mediului de afaceri o platformă unică de comunicare, capabilă să contribuie la facilitarea relației producător-consumator, la identificarea unor noi piețe de desfacere și soluții în condițiile de activitate, mereu în transformare. Şi, nu în ultimul rând, expoziţiile servesc drept bază excelentă pentru punerea în aplicare a Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2023 – 2030.

 

Ediția anului 2023 întrunește peste 200 de participanți din 5 țări: Republica Moldova, Austria, Italia, România, Ucraina. Printre expozanți se regăsesc producători şi dealeri de tehnică, instrumente, inventar și echipament pentru complexul agroindustrial și pentru grădinărit, fermieri și gospodării țărănești din republică, precum și institute de cercetări, experţi, reprezentanţi ai structurilor de stat, ai companiilor de asigurări, băncilor comerciale, organizațiilor financiare, proiecte internaționale pentru dezvoltarea agriculturii etc.

 

Expoziţia MOLDAGROTECH este prima și unica din Republica Moldova agreată de UFI (Asociaţia Mondială a Industriei de Expoziţii) şi EURASCO (Asociaţia Organizatorilor de Târguri Agricole din Europa), ceea ce demonstrează conformitatea acesteia standardelor internaţonale. În mod constant, numărul mare de participanţi şi, implicit, expozanţi străini, denotă interesul major pentru eveniment ca fiind singura platformă în Republica Moldova, unde tradiţiile agrare se împletesc organic cu soluţiile inovative.

 

Pe toate secţiunile expoziţiei vor fi prezentate noutăți. Vor fi demonstrate în funcțiune combine, tractoare, alte maşini şi echipamente pentru mecanizarea agriculturii, cu cea mai diferită destinaţie. Modele noi de maşini agricole de clasa premium de la cei mai mari producători din lume vor prezenta companiile “AgroProfi” S.R.L., "Agro Mester HD" S.R.L., S.C."Agrodor-Succes" S.R.L., ATC-Agrotehcomerţ S.A., I.M. "Elit-Tehnica" S.R.L. Producătorul local “Agromașina” S.A. va oferta, tradițional, masini si itilaje agricole pentru lucrări în vii, livezi, alte culturi de câmp. O gamă largă de componente pentru tehnica agricolă, precum și servicii de întreținere propun "Agropiese TGR Grup" S.R.L. "Diaztech" S.R.L. "Vadalex-Agro" S.R.L.

 

De un interes sporit se bucură minitehnica – o soluție optima pentru fermierii mici și gospodăriile rurale. Oferta expozițională include sisteme de alimentare cu apă şi de irigare în agricultură, maşini de îmbunătăţiri funciare, fertilizanți şi produse de protecţie a plantelor, echipamente pentru industria alimentară, utilaje pentru producţia de furaje. Ceva mai nou, în oferta expoziției se regăsesc tehnologiile de economisire a energiei – de o actualitate deosebită în condițiile de scumpire a resurselor energetice. Printre noile tendințe, care se afirmă insistent, este și digitalizarea agriculturii, căreia îi va fi dedicată o zi specială în cadrul expoziției.

 

În pofida unui an afectat de secetă și alte calamități naturale, expoziția-târg FARMER bucură cu produse agricole sau procesate din gospodăriile fermierilor. Un eșantion însemnat de participanți ai expoziției ofertează tehnologii, utilaje, produse, materiale și servicii pentru o activitate eficientă a businessului agrar. În standuri vor fi expuse nutrețuri combinate, medicamente veterinare, preparatele utilizate în zootehnie. Sunt la mare căutare îngrăşămintele – foarte importante pentru dezvoltarea și sporirea productivității culturilor agricole. Instituţiile ştiinţifice specializate, printre care I.F. Porumbeni, ICCC "Selecția", altele, vor promova tehnologii noi, menite să sporească eficienţa proceselor de cultivare, păstrare şi prelucrare a produselor agricole. Instituțiile bancare și de finanțare promovează oferte speciale de creditare, împrumuturi etc. Tot mai mult iau amploare asigurările în agricultură, acest serviciu fiind propus la expoziție la condiții avantajoase.

 

La târgul “Toamnă de Aur” vizitatorii vor putea achiziționa direct de la producătorii locali legume, fructe, inclusiv de pădure, miere și produse apicole etc. Un segment însemnat ocupă materialul săditor: puieți, flori, semințe, bulbi etc., care se bucură de mare popularitate în rândul vizitatorilor.

 

Programul de afaceri

 

“Moldagrotech” și „Farmer” reprezintă un adevărat forum de afaceri, generator şi promotor de noi idei, care stau la baza strategiilor și conceptelor de dezvoltare.

 

Conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova va desfășura întruniri-dezbateri cu șefii direcțiilor agricole raionale, cu alte eșantioane care activează în sectorul agrar pentru elucidarea, în comun, a problemelor ardente și identificarea soluțiilor optime de depășire a acestora. La fel, în cadrul expoziției, Ministerul va prezenta Planul National de Actiuni privind Agricultura de Familie in Republica Moldova, procedura de autorizare și tendințele de reglementare privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, mecanismele de subvenționare în agricultură, care prezintă interes sporit pentru cei ce activează în domeniu.

 

Și alte structuri și participanți valorifică platforma expozițională pentru a-și prezenta noutățile. Spre exemplu, UNISOLAR TECH va prezenta Conceptul de întreprindere agricolă a viitorului în Republica Moldova. Iar firma PURPLE AGENCY S.R.L. din Romania propune pentru dezbateri teme actuale, preecum: Drona în agricultura modernă și BIOMAX – cum generezi venituri din deșeuri organice, în doar 24 de ore. Firma ООО “ПРАЙМ ДЕСИЖН” din Ucraina organizează prezentarea la temele: Caracteristici ale hrănirii vitelor cornute mari, rezerve pentru creșterea productivității laptelui vacilor și Valoarea nutritivă a furajelor determină calitatea rațiilor de hrănire.

 

În cadrul expozițiilor va avea loc Forumul național al crescătorilor de rumegătoare mici.

 

Programul de afaceri al expozițiilor MOLDAGROTECH (autumn) şi FARMER se încadrează perfect în conceptul de modernizare a agriculturii din ţară. Cele mai recente și performante exponate vor face obiectul concursului internaţional “Noutatea anului” – o oportunitate unică de promovare și implementare a tehnicii, produselor şi tehnologiilor avansate. La Consursul din acest an vor participa circa 20 companii (producători şi distribuitori) care vor prezenta peste 30 de mostre noi.

 

Evenimentul în întregime este util pentru dezvoltarea agrobusinessului naţional. Iar în contextul vremurilor defel simple pe care le trăim astăzi, acum, mai mult ca oricând, este necesar şi benefic un dialog direct, conjugarea eforturilor tuturor întru depășirea problemelor cu care se confruntă agricultura și țara în ansamblu.

 

Invităm agricultorii, reprezentanții autorităților publice centrale și locale, ai asociațiilor profesionale, ai sindicatelor de branșă și domeniilor conexe sectorului agrar să nu rateze oportunitatea de a comunica față în față, în perioada 19-22 octombrie 2023, în cadrul expozițiilor MOLDAGROTECH și FARMER.

 

Inaugurarea oficială va avea loc joi, 19 octombrie, cu începere de la ora 11:00,

pe spațiile C.I.E. «Moldexpo» (pavilionul nr.2, str. Ghioceilor nr.1).


 

Expozițiile MOLDAGROTECH (autumn) și FARMER – Simbol al stabilității în peisajul expozițional național

 

Un eveniment grandios marchează sezonul expoziţional 2023 – expoziţiile „Moldagrotech (autumn)”, ajunsă la ediţia a XXXXII-a și „Farmer”, la ediția a XXVI-a. Printre primele evenimente din istoria C.I.E. „Moldexpo”, aceste expoziții s-au extins impresionant pe parcursul anilor, au generat proiecte noi, precum târgul Toamna de aur, diverse concursuri profesionale, conturându-se într-o adevărată Săptămână agroindustrială la „Moldexpo”. Eveniment, care a devenit sinonim al stabilității în peisajul expozițional național, supraviețuind tuturor timpurilor, restriștilor, provocărilor.

 

OrganizatorCentrul Internațional de Expoziții «Moldexpo».

 

Suport oficial: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova.

 

Partener general Moldagrotech: AgroProfi S.R.L., dealer oficial CASE I H în Moldova.

 

Partener general „Farmer”: B.C. FinComBank S.A.

 

Parteneri media: Agro TV Moldova,  Agrobusiness, Agroexpert, Agromedia.

 

Participanți: peste 200 firme din Republica Moldova, Austria, Italia, România, Ucraina.

 

Locație: Centrul Internațional de Expoziții “Moldexpo” (str. Ghioceilor nr.1, pavilioanele nr.2, nr.3, spațiile exterioare).

 

Program: 19-22 octombrie 2023, orele 10:00 – 18:00.

 

Săptămâna agroindustrială de la „Moldexpo” la ediția curentă își reiterează rolul de instrument eficient pentru dezvoltarea afacerilor, renovarea parcului de maşini agricole, consolidarea gospodăriilor de fermieri. Misiunea evenimentului expozițional agrar este de a pune la dispoziția mediului de afaceri o platformă unică de comunicare, capabilă să contribuie la facilitarea relației producător-consumator, la identificarea unor noi piețe de desfacere și soluții în condițiile de activitate, mereu în transformare. Şi, nu în ultimul rând, expoziţiile servesc drept bază excelentă pentru punerea în aplicare a Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2023 – 2030.

 

Ediția anului 2023 întrunește peste 200 de participanți din 5 țări: Republica Moldova, Austria, Italia, România, Ucraina. Printre expozanți se regăsesc producători şi dealeri de tehnică, instrumente, inventar și echipament pentru complexul agroindustrial și pentru grădinărit, fermieri și gospodării țărănești din republică, precum și institute de cercetări, experţi, reprezentanţi ai structurilor de stat, ai companiilor de asigurări, băncilor comerciale, organizațiilor financiare, proiecte internaționale pentru dezvoltarea agriculturii etc.

 

Expoziţia MOLDAGROTECH este prima și unica din Republica Moldova agreată de UFI (Asociaţia Mondială a Industriei de Expoziţii) şi EURASCO (Asociaţia Organizatorilor de Târguri Agricole din Europa), ceea ce demonstrează conformitatea acesteia standardelor internaţonale. În mod constant, numărul mare de participanţi şi, implicit, expozanţi străini, denotă interesul major pentru eveniment ca fiind singura platformă în Republica Moldova, unde tradiţiile agrare se împletesc organic cu soluţiile inovative.

 

Pe toate secţiunile expoziţiei vor fi prezentate noutăți. Vor fi demonstrate în funcțiune combine, tractoare, alte maşini şi echipamente pentru mecanizarea agriculturii, cu cea mai diferită destinaţie. Modele noi de maşini agricole de clasa premium de la cei mai mari producători din lume vor prezenta companiile “AgroProfi” S.R.L., "Agro Mester HD" S.R.L., S.C."Agrodor-Succes" S.R.L., ATC-Agrotehcomerţ S.A., I.M. "Elit-Tehnica" S.R.L. Producătorul local “Agromașina” S.A. va oferta, tradițional, masini si itilaje agricole pentru lucrări în vii, livezi, alte culturi de câmp. O gamă largă de componente pentru tehnica agricolă, precum și servicii de întreținere propun "Agropiese TGR Grup" S.R.L. "Diaztech" S.R.L. "Vadalex-Agro" S.R.L.

 

De un interes sporit se bucură minitehnica – o soluție optima pentru fermierii mici și gospodăriile rurale. Oferta expozițională include sisteme de alimentare cu apă şi de irigare în agricultură, maşini de îmbunătăţiri funciare, fertilizanți şi produse de protecţie a plantelor, echipamente pentru industria alimentară, utilaje pentru producţia de furaje. Ceva mai nou, în oferta expoziției se regăsesc tehnologiile de economisire a energiei – de o actualitate deosebită în condițiile de scumpire a resurselor energetice. Printre noile tendințe, care se afirmă insistent, este și digitalizarea agriculturii, căreia îi va fi dedicată o zi specială în cadrul expoziției.

 

În pofida unui an afectat de secetă și alte calamități naturale, expoziția-târg FARMER bucură cu produse agricole sau procesate din gospodăriile fermierilor. Un eșantion însemnat de participanți ai expoziției ofertează tehnologii, utilaje, produse, materiale și servicii pentru o activitate eficientă a businessului agrar. În standuri vor fi expuse nutrețuri combinate, medicamente veterinare, preparatele utilizate în zootehnie. Sunt la mare căutare îngrăşămintele – foarte importante pentru dezvoltarea și sporirea productivității culturilor agricole. Instituţiile ştiinţifice specializate, printre care I.F. Porumbeni, ICCC "Selecția", altele, vor promova tehnologii noi, menite să sporească eficienţa proceselor de cultivare, păstrare şi prelucrare a produselor agricole. Instituțiile bancare și de finanțare promovează oferte speciale de creditare, împrumuturi etc. Tot mai mult iau amploare asigurările în agricultură, acest serviciu fiind propus la expoziție la condiții avantajoase.

 

La târgul “Toamnă de Aur” vizitatorii vor putea achiziționa direct de la producătorii locali legume, fructe, inclusiv de pădure, miere și produse apicole etc. Un segment însemnat ocupă materialul săditor: puieți, flori, semințe, bulbi etc., care se bucură de mare popularitate în rândul vizitatorilor.

 

Programul de afaceri

 

“Moldagrotech” și „Farmer” reprezintă un adevărat forum de afaceri, generator şi promotor de noi idei, care stau la baza strategiilor și conceptelor de dezvoltare.

 

Conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova va desfășura întruniri-dezbateri cu șefii direcțiilor agricole raionale, cu alte eșantioane care activează în sectorul agrar pentru elucidarea, în comun, a problemelor ardente și identificarea soluțiilor optime de depășire a acestora. La fel, în cadrul expoziției, Ministerul va prezenta Planul National de Actiuni privind Agricultura de Familie in Republica Moldova, procedura de autorizare și tendințele de reglementare privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, mecanismele de subvenționare în agricultură, care prezintă interes sporit pentru cei ce activează în domeniu.

 

Și alte structuri și participanți valorifică platforma expozițională pentru a-și prezenta noutățile. Spre exemplu, UNISOLAR TECH va prezenta Conceptul de întreprindere agricolă a viitorului în Republica Moldova. Iar firma PURPLE AGENCY S.R.L. din Romania propune pentru dezbateri teme actuale, preecum: Drona în agricultura modernă și BIOMAX – cum generezi venituri din deșeuri organice, în doar 24 de ore. Firma ООО “ПРАЙМ ДЕСИЖН” din Ucraina organizează prezentarea la temele: Caracteristici ale hrănirii vitelor cornute mari, rezerve pentru creșterea productivității laptelui vacilor și Valoarea nutritivă a furajelor determină calitatea rațiilor de hrănire.

 

În cadrul expozițiilor va avea loc Forumul național al crescătorilor de rumegătoare mici.

 

Programul de afaceri al expozițiilor MOLDAGROTECH (autumn) şi FARMER se încadrează perfect în conceptul de modernizare a agriculturii din ţară. Cele mai recente și performante exponate vor face obiectul concursului internaţional “Noutatea anului” – o oportunitate unică de promovare și implementare a tehnicii, produselor şi tehnologiilor avansate. La Consursul din acest an vor participa circa 20 companii (producători şi distribuitori) care vor prezenta peste 30 de mostre noi.

 

Evenimentul în întregime este util pentru dezvoltarea agrobusinessului naţional. Iar în contextul vremurilor defel simple pe care le trăim astăzi, acum, mai mult ca oricând, este necesar şi benefic un dialog direct, conjugarea eforturilor tuturor întru depășirea problemelor cu care se confruntă agricultura și țara în ansamblu.

 

Invităm agricultorii, reprezentanții autorităților publice centrale și locale, ai asociațiilor profesionale, ai sindicatelor de branșă și domeniilor conexe sectorului agrar să nu rateze oportunitatea de a comunica față în față, în perioada 19-22 octombrie 2023, în cadrul expozițiilor MOLDAGROTECH și FARMER.

 

Inaugurarea oficială va avea loc joi, 19 octombrie, cu începere de la ora 11:00,

pe spațiile C.I.E. «Moldexpo» (pavilionul nr.2, str. Ghioceilor nr.1).