MOLDAGROTECH (autumn)
MOLDAGROTECH (autumn)
17.10.2024 - 20.10.2024
Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente şi tehnologii pentru complexul agroindustrial, ediţia a XXXXIV-a
MOLDAGROTECH (autumn)
Până la începerea expoziției au rămas zile: 85
(CIE "MOLDEXPO" SA)
ECO GREEN EXPO - expoziție în premieră!
2023-08-29 13:42:01

Expoziția „Eco & Green Expo - 2023” este un proiect în premieră, dedicat protecției mediului. Apariția acestui eveniment pe piața expozițională nu este întâmplătoare – preocupările societății privind protecția mediului, în special sporirea atenției la nivel de stat față de acest important domeniu și, drept urmare – încurajarea tot mai insistentă a întreprinderilor în dezvoltarea economiei verzi și circulare și promovarea valorilor ecologice, s-au regăsit în cadrul unui forum expozițional cu denumirea „Eco&Green Expo”.

 

Organizator: C.I.E. Moldexpo S.A.

Co-organizatori: Ministerul Mediului al Republicii Moldova, Green City Lab Moldova

Parteneri: Proiectul Tehnologiile Viitorului în Moldova, UNDP Moldova, USAID Moldova, I.P. ODA, ambasade străine acreditate în Republica Moldova

 

 

De remarcat că, abordarea unor teme noi în programul expozițional denotă semne sigure de dezvoltare a industriei naționale de evenimente, mai cu seamă după pauza din ultimii trei ani.

 

Noul proiect expozițional este conceput ca o continuare și care se înscrie în canavaua de evenimente anuale, dedicate protecției mediului din Republica Moldova și regiune, cum ar fi, Ziua Mondială a Mediului, Săptămâna Verde Europeană, Săptămâna Europeană de Reducere a Deșeurilor, altele. Iar una dintre oportunitățile expoziției este de a informa publicul despre activitățile, programele, strategiile din domeniu, precum și despre importanța, suportul și atenția acordată protecției mediului la etapa actuală.

 

Obiectivul prioritar al expoziției Eco&Green Expo rezidă în promovarea activă a economiei verzi și circulare, care se regăsesc în Strategia Națională de Dezvoltare «Moldova Europeană 2030», Pactul Verde European, Strategia de Mediu 2030, Programul național de promovare a economiei verzi în Republica Moldova pentru anii 2023-2027. Expoziția este platforma cea mai indicată de promovare a tuturor celor enumerate mai sus, contribuind la popularizarea și implementarea activităților, programelor, strategiilor etc. din domeniu.

 

Eco&Green Expo are menirea de a contribui la sporirea accesibilității și extinderea ariei de utilizare a tehnologiilor verzi și de protecție a mediului, optimizarea, eficientizarea resurselor și dezvoltarea proceselor de producere mai pure, reciclarea deșeurilor. La fel, printre scopurile propuse se disting scoaterea în evidență a avantajelor produselor și serviciilor eco pentru dezvoltarea economică durabilă, promovarea anteprenoriatului verde și a locurilor de muncă în acest sector, importanța și metodele de protecție a mediului întru bunăstarea populației, stimularea aplicării practicilor prietenoase mediului în toate domeniile economiei naționale.

 

La fel, expoziția va contribui la sporirea accesibilității și extinderea ariei de utilizare a tehnologiilor verzi și de protecție a mediului, optimizarea, eficientizarea resurselor și dezvoltarea proceselor de producere mai pure, reciclarea deșeurilor.

 

Expoziția – instrument de marketing cu oportunități unice

 

Prin instrumentele unice de care dispune, expoziția Eco&Green Expo a luat conturul unei platforme cu oportunițăți inedite – de a stimula dialogul dintre structurile statale, guvernamentale, proiecte și alte organizații din domeniu cu întreprinderile de producere; de a facilita comunicarea directă, fără intermediari, între părțile interesate și interacțiunea dintre jucătorii pieței; de a contribui la stabilirea noilor contacte și colaborări.

Multe întreprinderi care își axează activitatea pe valorile ecologice se ciocnesc cu diverse probleme, din cele mai diferite, precum lipsa de resurse în aceste scopuri (financiare, tehnologice, cadre calificate etc.). Expoziția va oferi beneficiarilor – participanți și vizitatori specialiști – informații utile despre accesarea fondurilor, tehnologiile inovaționale, noutăți.


Oferta expoziției

 

Au acceptat provocarea de a participa la noul proiect expozițional peste 30 de firme din Republica Moldova și de peste hotare, care activează în domeniul economiei verzi și circulare, produselor și serviciilor ECO pentru o dezvoltare economică durabilă. Eșantionul tematic cuprinde Eco - inovațiile, Eco - etichetările, Eco - tehnologiile, antreprenoriatul verde și locurile de muncă verzi, mijloacele de protecție a mediului și bunăstarea populației grație ecopoliticilor, altele.

Oferta acoperă simbolic segmentele: Green Business, Green Technology & Solutions, Green Financial Suport, Green waste recycling, Green ECO Food.

În standurile participanților vor fi promovate inovații în domeniu, tehnologii de reciclare a deșeurilor, de salubrizare, surse alternative de energie, transport ecologic (electric), stații de alimentare a acestuia, afaceri ecologice, creditarea acestora, producători de alimente eco, altele. Spre exemplu, Combinatul de Vinuri Cricova va prezenta un vin bio, certificat pe piața mondială și primul în Moldova cu acest statut.

 

Expoziția va fi un regat ecologic, ceea ce se va manifesta chiar și în decorul și amenajarea evenimentului, în care scop vor fi folosite doar bio și ecomateriale.


Programul de activități conexe

 

Eco&Green Expo este binevenită și pentru funcția de a contribui la școlarizarea firmelor din domeniu și valorificarea practicilor utile, precum și la răspândirea tehnologiilor non-poluante. Or, forumul expozițional include un bogat program de seminare, activități de promovare a acțiunilor, tehnologiilor, produselor și serviciilor eco, altele, organizate de către Ministerul Mediului și Green City Lab Moldova, co-organizatorii evenimentului. Printre aceste activități de menționat seminarele destinate businessului mic și mijlociu în vederea informării despre programele, politicile și strategiile guvernamentale în domeniul protecției mediului și oportunitățile de participare în programele respective. De rând cu Ministerul Mediului, la organizarea acestora s-a implicat și I.P. ODA care, în același timp, oferă expoziției suport subvențional.

 

Alte acțiuni interesante și cu impact benefic pentru domeniu vor desfășura partenerii expoziției, și anume: Proiectul Tehnologiile Viitorului în Moldova, UNDP Moldova, USAID Moldova, un șir de ambasade străine, camere de comerț și industrie de peste hotare.

 

Prin eforturile cooperate ale tuturor celor implicați – co-organizatori, parteneri, participanți – există toate premisele că Eco&Green Expo va deveni un eveniment de anvergură pentru domeniul protecției mediului, dar și pentru activitatea expozițională națională. Cu menirea primordială de a promova activ un mod de viață ecologic. Întru binele oamenilor, întru salvarea planetei.

 

Expoziţia Eco&Green Expo continuă destoinic tradiţiile evenimentelor din Moldova la tema protecției mediului. Timpurile totdeauna au dictat abordări noi. Și Eco&Green Expo este o noutate pe piața expozițională, cu perspective frumoase!

 

Într-un ceas bun “Eco & Green Expo”!

Inaugurarea oficială a expoziţiei „Eco & Green Expo” va avea loc vineri, 8 septembrie 2023, cu începere de la ora 11:00,

la C.I.E. “Moldexpo” S.A., pavilionul nr.2.

Expoziția „Eco & Green Expo - 2023” este un proiect în premieră, dedicat protecției mediului. Apariția acestui eveniment pe piața expozițională nu este întâmplătoare – preocupările societății privind protecția mediului, în special sporirea atenției la nivel de stat față de acest important domeniu și, drept urmare – încurajarea tot mai insistentă a întreprinderilor în dezvoltarea economiei verzi și circulare și promovarea valorilor ecologice, s-au regăsit în cadrul unui forum expozițional cu denumirea „Eco&Green Expo”.

 

Organizator: C.I.E. Moldexpo S.A.

Co-organizatori: Ministerul Mediului al Republicii Moldova, Green City Lab Moldova

Parteneri: Proiectul Tehnologiile Viitorului în Moldova, UNDP Moldova, USAID Moldova, I.P. ODA, ambasade străine acreditate în Republica Moldova

 

 

De remarcat că, abordarea unor teme noi în programul expozițional denotă semne sigure de dezvoltare a industriei naționale de evenimente, mai cu seamă după pauza din ultimii trei ani.

 

Noul proiect expozițional este conceput ca o continuare și care se înscrie în canavaua de evenimente anuale, dedicate protecției mediului din Republica Moldova și regiune, cum ar fi, Ziua Mondială a Mediului, Săptămâna Verde Europeană, Săptămâna Europeană de Reducere a Deșeurilor, altele. Iar una dintre oportunitățile expoziției este de a informa publicul despre activitățile, programele, strategiile din domeniu, precum și despre importanța, suportul și atenția acordată protecției mediului la etapa actuală.

 

Obiectivul prioritar al expoziției Eco&Green Expo rezidă în promovarea activă a economiei verzi și circulare, care se regăsesc în Strategia Națională de Dezvoltare «Moldova Europeană 2030», Pactul Verde European, Strategia de Mediu 2030, Programul național de promovare a economiei verzi în Republica Moldova pentru anii 2023-2027. Expoziția este platforma cea mai indicată de promovare a tuturor celor enumerate mai sus, contribuind la popularizarea și implementarea activităților, programelor, strategiilor etc. din domeniu.

 

Eco&Green Expo are menirea de a contribui la sporirea accesibilității și extinderea ariei de utilizare a tehnologiilor verzi și de protecție a mediului, optimizarea, eficientizarea resurselor și dezvoltarea proceselor de producere mai pure, reciclarea deșeurilor. La fel, printre scopurile propuse se disting scoaterea în evidență a avantajelor produselor și serviciilor eco pentru dezvoltarea economică durabilă, promovarea anteprenoriatului verde și a locurilor de muncă în acest sector, importanța și metodele de protecție a mediului întru bunăstarea populației, stimularea aplicării practicilor prietenoase mediului în toate domeniile economiei naționale.

 

La fel, expoziția va contribui la sporirea accesibilității și extinderea ariei de utilizare a tehnologiilor verzi și de protecție a mediului, optimizarea, eficientizarea resurselor și dezvoltarea proceselor de producere mai pure, reciclarea deșeurilor.

 

Expoziția – instrument de marketing cu oportunități unice

 

Prin instrumentele unice de care dispune, expoziția Eco&Green Expo a luat conturul unei platforme cu oportunițăți inedite – de a stimula dialogul dintre structurile statale, guvernamentale, proiecte și alte organizații din domeniu cu întreprinderile de producere; de a facilita comunicarea directă, fără intermediari, între părțile interesate și interacțiunea dintre jucătorii pieței; de a contribui la stabilirea noilor contacte și colaborări.

Multe întreprinderi care își axează activitatea pe valorile ecologice se ciocnesc cu diverse probleme, din cele mai diferite, precum lipsa de resurse în aceste scopuri (financiare, tehnologice, cadre calificate etc.). Expoziția va oferi beneficiarilor – participanți și vizitatori specialiști – informații utile despre accesarea fondurilor, tehnologiile inovaționale, noutăți.


Oferta expoziției

 

Au acceptat provocarea de a participa la noul proiect expozițional peste 30 de firme din Republica Moldova și de peste hotare, care activează în domeniul economiei verzi și circulare, produselor și serviciilor ECO pentru o dezvoltare economică durabilă. Eșantionul tematic cuprinde Eco - inovațiile, Eco - etichetările, Eco - tehnologiile, antreprenoriatul verde și locurile de muncă verzi, mijloacele de protecție a mediului și bunăstarea populației grație ecopoliticilor, altele.

Oferta acoperă simbolic segmentele: Green Business, Green Technology & Solutions, Green Financial Suport, Green waste recycling, Green ECO Food.

În standurile participanților vor fi promovate inovații în domeniu, tehnologii de reciclare a deșeurilor, de salubrizare, surse alternative de energie, transport ecologic (electric), stații de alimentare a acestuia, afaceri ecologice, creditarea acestora, producători de alimente eco, altele. Spre exemplu, Combinatul de Vinuri Cricova va prezenta un vin bio, certificat pe piața mondială și primul în Moldova cu acest statut.

 

Expoziția va fi un regat ecologic, ceea ce se va manifesta chiar și în decorul și amenajarea evenimentului, în care scop vor fi folosite doar bio și ecomateriale.


Programul de activități conexe

 

Eco&Green Expo este binevenită și pentru funcția de a contribui la școlarizarea firmelor din domeniu și valorificarea practicilor utile, precum și la răspândirea tehnologiilor non-poluante. Or, forumul expozițional include un bogat program de seminare, activități de promovare a acțiunilor, tehnologiilor, produselor și serviciilor eco, altele, organizate de către Ministerul Mediului și Green City Lab Moldova, co-organizatorii evenimentului. Printre aceste activități de menționat seminarele destinate businessului mic și mijlociu în vederea informării despre programele, politicile și strategiile guvernamentale în domeniul protecției mediului și oportunitățile de participare în programele respective. De rând cu Ministerul Mediului, la organizarea acestora s-a implicat și I.P. ODA care, în același timp, oferă expoziției suport subvențional.

 

Alte acțiuni interesante și cu impact benefic pentru domeniu vor desfășura partenerii expoziției, și anume: Proiectul Tehnologiile Viitorului în Moldova, UNDP Moldova, USAID Moldova, un șir de ambasade străine, camere de comerț și industrie de peste hotare.

 

Prin eforturile cooperate ale tuturor celor implicați – co-organizatori, parteneri, participanți – există toate premisele că Eco&Green Expo va deveni un eveniment de anvergură pentru domeniul protecției mediului, dar și pentru activitatea expozițională națională. Cu menirea primordială de a promova activ un mod de viață ecologic. Întru binele oamenilor, întru salvarea planetei.

 

Expoziţia Eco&Green Expo continuă destoinic tradiţiile evenimentelor din Moldova la tema protecției mediului. Timpurile totdeauna au dictat abordări noi. Și Eco&Green Expo este o noutate pe piața expozițională, cu perspective frumoase!

 

Într-un ceas bun “Eco & Green Expo”!

Inaugurarea oficială a expoziţiei „Eco & Green Expo” va avea loc vineri, 8 septembrie 2023, cu începere de la ora 11:00,

la C.I.E. “Moldexpo” S.A., pavilionul nr.2.